Danh sách căn hộ cho du học sinh

北区

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền đặt cọc 0円 Tiền lễ 0円 Tiền nhà 29,000円~ Tiền cộng đồng/ quản lí 5,000円 Ga gần nhất đi bộ đến ga 梅田駅 10 phút

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền đặt cọc 0円 Tiền lễ 0円 Tiền nhà 30,000円~ Tiền cộng đồng/ quản lí 4,000円 Ga gần nhất đi bộ đến ga 中崎町駅 4 phút

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền đặt cọc 0円 Tiền lễ 0円 Tiền nhà 44,000円~ Tiền cộng đồng/ quản lí 4,000円 Ga gần nhất đi bộ đến ga 中崎町駅 5 phút

Căn hộ ngắn hạn

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền nhà 3,000円/日 Chi phí tiện ích 650円/日 Chi phí dọn dẹp 13,000円/回 Ga gần nhất đi bộ đến ga 中崎町駅 4 phút

中央区

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền đặt cọc 0円 Tiền lễ 0円 Tiền nhà 25,000円~ Tiền cộng đồng/ quản lí 4,000円 Ga gần nhất đi bộ đến ga なんば駅 5 phút

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền đặt cọc 0円 Tiền lễ 0円 Tiền nhà 32,000円~ Tiền cộng đồng/ quản lí 5,000円 Ga gần nhất đi bộ đến ga 本町駅 4 phút

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền đặt cọc 0円 Tiền lễ 0円 Tiền nhà 44,000円~ Tiền cộng đồng/ quản lí 6000円 Ga gần nhất đi bộ đến ga 心斎橋駅 6 phút

Căn hộ ngắn hạn

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền nhà 2,900円/日 Chi phí tiện ích 600円/日 Chi phí dọn dẹp 13500円/回 Ga gần nhất đi bộ đến ga 心斎橋駅 4 phút

西区

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền đặt cọc 0円 Tiền lễ 0円 Tiền nhà 27,000円~ Tiền cộng đồng/ quản lí 5,000円 Ga gần nhất đi bộ đến ga 西大橋駅 2 phút

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền đặt cọc 0円 Tiền lễ 0円 Tiền nhà 30,000円~ Tiền cộng đồng/ quản lí 4,000円 Ga gần nhất đi bộ đến ga 西大橋駅 4 phút

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền đặt cọc 0円 Tiền lễ 0円 Tiền nhà 41,000円~ Tiền cộng đồng/ quản lí 7,500円 Ga gần nhất đi bộ đến ga 西大橋駅 7 phút

Căn hộ ngắn hạn

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền nhà 2,800円/日 Chi phí tiện ích 650円/日 Chi phí dọn dẹp 12,000円/回 Ga gần nhất đi bộ đến ga 西大橋駅 3 phút

福島区

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền đặt cọc 0円 Tiền lễ 0円 Tiền nhà 28,000円~ Tiền cộng đồng/ quản lí 5,000円 Ga gần nhất đi bộ đến ga 福島駅 5 phút

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền đặt cọc 0円 Tiền lễ 0円 Tiền nhà 32,000円~ Tiền cộng đồng/ quản lí 4,000円 Ga gần nhất đi bộ đến ga 福島駅 6 phút

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền đặt cọc 0円 Tiền lễ 0円 Tiền nhà 45,000円~ Tiền cộng đồng/ quản lí 6,000円 Ga gần nhất đi bộ đến ga 野田駅 4 phút

Căn hộ ngắn hạn

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền nhà 3,500円/日 Chi phí tiện ích 600円/日 Chi phí dọn dẹp 12000円/回 Ga gần nhất đi bộ đến ga 福島駅 2 phút

淀川区

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền đặt cọc 0円 Tiền lễ 0円 Tiền nhà 25,000円~ Tiền cộng đồng/ quản lí 4,000円 Ga gần nhất đi bộ đến ga 西中島南方駅 4 phút

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền đặt cọc 0円 Tiền lễ 0円 Tiền nhà 29,000円~ Tiền cộng đồng/ quản lí 5,000円 Ga gần nhất đi bộ đến ga 十三駅 5 phút

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền đặt cọc 0円 Tiền lễ 0円 Tiền nhà 46,000円~ Tiền cộng đồng/ quản lí 4,000円 Ga gần nhất đi bộ đến ga 新大阪駅 7 phút

Căn hộ ngắn hạn

Thiết bị
Dữ liệu
Tiền nhà 2,700円/日 Chi phí tiện ích 700円/日 Chi phí dọn dẹp 15,000円/回 Ga gần nhất đi bộ đến ga 新大阪駅 5 phút